CEBO TOP

БОЯ ПЕРЛЕН ЕФЕКТ

 

 

Характеристики
Име на боята: Cebo Top
Инструменти за нанасяне: Гъба ,тампон
Основа: Cebosi Fondo
Покривност на основата: 7-8 кв.м.
Време за изсъхване: 24 часа
Повторно нанасяне след: 6-8 часа
Разход: 20 кв.м.